fbpx

ROYAL CLASS با اتخاذ سیستم کیفیت جامع، کلیه فرآیندهای خود را مطابق با استانداردهای ISO 9001:2015 انجام می دهد و سیاست های کیفی آن به شرح زیر است.
هدف ما ایجاد تداوم در رضایت مشتری است.
انعکاس مناسب ترین کیفیت بر روی محصولات ما با اتخاذ کار کارآمد به عنوان یک اصل
کمک به توسعه مستمر شرکت با نظارت و به کارگیری فناوری های جدید.
برای اطمینان از پیشرفت مستمر همه کارکنان خود با اولویت دادن به آموزش.
برای منعکس کردن مسئولیت های خود در قبال سلامت شغلی، ایمنی و محیط زیست در تولید خود.
اعمال کلیه الزامات سیستم مدیریت کیفیت در داخل و خارج از شرکت به بهترین نحو.

گواهی های کیفیت ما