fbpx

Royal Class Ar-Ge

Ar-Ge bölümü müşteri odaklı tasarım ilkesini benimsemiştir. Müşteri istek ve beklentileri tasarım girdilerimizi oluşturur. Tasarımın tüm aşamalarından müşteri haberdar edilir ve müşteri ile güçlü bir iletişim kurulur. Yapılacak çözümün müşteriye katkısı, müşteri yararı maksimizasyonu için yapılacak çıktılar ve müşterinin yatırım kararı vermesinde etkin rol oynayan mühendislerimiz; çözüm ortaklığı yanı sıra yatırım danışmanlığı rolünü de yine müşterilerimizin yararına üstlenmektedir.

Tasarım ve projelendirmede takım çalışması yapmaktayız. Fikir sahiplerinin, sürece dahil olabilmesi ve projelendirme çalışmalarını savunabilmesi için uygun platformun sürekli açık olduğu royalclass Ar-Ge sinde İnovasyonun ticarileşmesi ve sürdürülebilir büyümemize katkı sağlaması için gerekli olan yönetim desteği sağlanmakta, özellikle şeffaflık konusunda özen gösterilmektedir.

Modelleme ve analizden oluşan tasarımın yapılması, teknik resim çizimleri ve elektronik yazılımlar Royal class AR-GE sindeki elektronik ve makine mühendisliğince yapılmakta dır. Son teknoloji ürün ve programları kullanan mühendislerimiz üç boyutlu modelleme kullanmaktadır. Katı modelleme optimum tasarım süresine katkıda bulunurken aynı zamanda müşteri ile birlikte çalışma fırsatı vermektedir. Mühendislerimiz tasarı aşamasında modellemeden sonra çeşitli analizler yapmaktadır. Mekanik tasarım doğrulandıktan sonra çalışma mantığına göre programlama sonra ise testler yapılmaktadır.

Royalclass  cirosunun yüzde altmışını yeni ve özgün projeler oluşturmakta ve toplam cirosunun yüzde yedisini Ar-Ge harcamalarına ayırarak, bu güne kadar birçok özgün proje geliştirmiştir.